Svolders substansvärde 2013-04-12: 74 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 74 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 15 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


Release Release