Svolders substansvärde 2021-06-18: 217 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 238,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 346,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 59 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-06-18: 217 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-06-18: 217 SEK per aktie