Svolders substansvärde 2022-01-07: 284 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 11 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 337,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 575,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 103 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under kalenderåret 2021 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 68 procent. CSRX och SIXRX steg under motsvarande period med 37 respektive 39 procent.


Svolders substansvärde 2022-01-07: 284 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-01-07: 284 SEK per aktie