Svolders substansvärde 2013-10-18: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 84 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 30 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 76,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF PDF