Svolders substansvärde 2020-12-04: 163 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 20 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 169,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 182,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-12-04: 163 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-12-04: 163 SEK per aktie