Svolders substansvärde 2024-02-09: 53 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,05 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 92,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 73 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-02-09: 53 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-02-09: 53 SEK per aktie