Svolders substansvärde 2012-11-16: 62 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


Release Release