Svolders substansvärde ökade under 2015 med 34 procent. Substansvärde 2015-12-30: 135 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie under de tre sista handelsdagarna i december 2015.

Under kalenderåret 2015 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning om 2,50 SEK/aktie, med 34 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod med 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 123,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


PDF PDF