Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB har den 6 februari 2009 förvärvat 60 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 377 513 B-aktier, vilket utgör 5,5 procent av aktiekapitalet och 1,5 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.wkr0003.pdf wkr0003.pdf