Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Försäljning till följd av utnyttjande av option Svolder AB utfärdade i mars 1998 på marknadsmässiga villkor en optiontill verkställande direktören i Graphium att senast 2001-01-31 förvärva 11 500 aktier i Graphium. Optionen har utnyttjats. Svolders aktieinnehav utgörs därefter av 306 900 aktier. Detta motsvarar 9,9% av aktiekapital och röstetal i Graphium. Stockholm den 26 januari 2001 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/03/15/20010315BIT00680/bit0001.pdf


bit0001.pdf bit0001.pdf