Svolders substansvärde 2023-08-18: 50 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,75 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 9 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 92,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 83 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-08-18: 50 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-08-18: 50 SEK per aktie