Substansvärde 2009-12-18: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 78 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 66 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf