SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2017/2018

VERKSAMHETSÅRET 2017/2018
Delårsrapport I, 3 månader 2017/2018: 13 december 2017
Delårsrapport II, 6 månader 2017/2018: 9 mars 2018
Delårsrapport III, 9 månader 2017/2018: 13 juni 2018
Bokslutskommuniké, 12 månader 2017/2018: 27 september 2018
Årsredovisning, 2017/2018: Början av november 2018
Årsstämma, 2017/2018: 15 november 2018

Stockholm den 20 juni 2017 SVOLDER AB (publ)


Release Release