Svolders substansvärde 2007-11-23

Svolders substansvärde 66 kr per aktie (exkl. utdelning om 8,00 kr)

Svolders substansvärde fredagen den 23 november var 66 kr per aktie. Utdelningen om 8,00 kr avskiljdes den 22 november. Föregående vecka var substansvärdet 80 kr per aktie.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 16 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,50 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.wkr0028.pdf wkr0028.pdf