Svolders substansvärde 2020-02-07: 141 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 139,20 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 156,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-02-07: 141 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-02-07: 141 SEK per aktie