Svolders substansvärde 2007-12-28

Svolders substansvärde ökade med 2 kr per aktie denna vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 28 december var 73 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående fredag.

Under kalenderåret 2007 minskade Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, med 9 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande tidsperiod med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.