Substansvärde 2010-02-19: 72 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf