DELÅRSRAPPORT III 2009/2010

Delårsperiod: 1 september 2009–31 maj 2010 (9 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 mars–31 maj 2010 (3 mån)

Utfall delårsperioden (9 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (9 mån) var 238,2 (-165,5) MSEK, motsvarande 18,60 (-12,90) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 74,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 25,1%, justerat för utdelning, till 64,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX steg 18,2 respektive 13,7%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,5%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var 35,4 (182,0) MSEK, motsvarande 2,80 (14,20) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 3,9%, till 74,30 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) ökade 8,0%, till 64,25 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 0,9 respektive 5,6%.
– Substansvärdet den 11 juni var 74 SEK och aktiekursen 63,25 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och HiQ
Negativa: AAK och Unibet

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Transcom, EnQuest och Cardo
Minskat: Peab, NCC och Beijer Alma


wkr0005.pdf wkr0005.pdf