Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Den 11 mars 1999 meddelades att Svolder AB utfärdat en köpoption på hela sitt aktieinnehav om 2.140.000 B-aktier i Gorthon Lines AB (publ). Denna köpoption har nu utnyttjas, varför Svolder inte längre äger några aktier i Gorthon Lines. Stockholm den 10 maj 1999 SVOLDER AB (publ) Ulf Hedlundh Verkställande direktör ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/10/19990823BIT00250/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf