Substansvärde 2010-03-26: 78 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf