Svolders substansvärde 2007-07-27

Svolders substansvärde minskade med 4 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 27 juli var 97 kr per aktie.
Detta var 4 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2007 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent.
Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 82,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.wkr0008.pdf wkr0008.pdf