DELÅRSRAPPORT II 2008/2009

Delårsperiod: 1 september 2008–28 februari 2009 (6 mån)
Aktuell rapportperiod: 1 december 2008–28 februari 2009 (3 mån)

Utfall delårsperioden (6 mån)
– Delårsperiodens redovisade resultat (6 mån) var -347,5 (-147,1) MSEK, motsvarande -27,10 (-11,50) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 37,6%, justerat för utdelning, till 41,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 39,2%, justerat för utdelning, till 32,30 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX sjönk 34,1 respektive 29,0%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 21,1%.

Utfall den aktuella rapportperioden (3 mån)
– Periodens redovisade resultat (3 mån) var -1,2 (29,3) MSEK, motsvarande -0,10 (2,30) SEK per aktie.
– Substansvärdet sjönk 0,2%, till 41,00 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) minskade 14,8%, till 32,30 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX ökade 2,4 respektive 0,6%.
– Substansvärdet den 13 mars var 42 SEK och aktiekursen 34 SEK.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (3 mån)
Positiva: Beijer Alma, Unibet och Peab
Negativa: Axis och Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (3 mån)
Ökat: Nolato
Minskat: Axis, Elekta och Saab


wkr0003.pdf wkr0003.pdf