Valberedningen i Svolder AB (publ) föreslår val av ytterligare styrelseledamot

Valberedningen för Svolder AB (publ) (”Svolder”) har lämnat ett reviderat beslutsförslag till årsstämman den 17 november 2022. Ändringen avser att valberedningen föreslår att Lisa Åbom väljs till ny ledamot i styrelsen.

Lisa Åbom, Linköping, född 1971, civilingenjör (PhD Material Physics, MSc Applied Physics), VD på NIRA Dynamics AB och styrelseledamot i LiU Holding AB. Tidigare har Lisa bland annat haft ledande befattningar inom Saab Aeronautics och Sapa Heat Transfer. Lisa äger för närvarande inga aktier i Svolder AB. Lisa Åbom är vidare oberoende till i förhållande till Svolder och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.

Valberedningens reviderade förslag innebär att valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter med omval av de nuvarande styrelseledamöterna Fredrik Carlsson, Anna-Maria Lundström Törnblom, Johan Lundberg, Clas-Göran Lyrhem och Magnus Malm samt nyval av Lisa Åbom. Eva Cederbalk har avböjt omval.

Valberedningens fullständiga reviderade förslag med motiverat yttrande samt övrig information inför årsstämman finns tillgängligt på www.svolder.se.

21 oktober 2022
Valberedningen i Svolder AB (publ)


Valberedningen i Svolder AB (publ) föreslår val av ytterligare styrelseledamot Valberedningen i Svolder AB (publ) föreslår val av ytterligare styrelseledamot