Svolders substansvärde 2023-06-30: 57 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 4 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 61,45 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 80,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 41 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-06-30: 57 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-06-30: 57 SEK per aktie