SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-04-13: 211 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 217,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 358,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 70 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 26 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent.


Release Release