Svolders substansvärde 2008-02-08

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 8 februari var 63 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 13 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,25 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 16 procent.