FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har den 16 december 2005 sålt 38.000 B-aktier i Scribona AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 2.540.000 B-aktier, vilket utgör 4,97 procent av aktiekapitalet och 4,10 procent av rösterna i Scribona. Stockholm den 19 december 2005 SVOLDER AB (publ)


wkr0007.pdf wkr0007.pdf