BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

1 september 2006-31 augusti 2007

– Periodens redovisade resultat (12 mån) var 298,2 (227,0) MSEK, motsvarande 23,30 (17,70) SEK per aktie.
– Substansvärdet steg 31,7%, justerat för utdelning, till 93,10 SEK per aktie.
– Aktiekursen (B) steg 16,6%, justerat för utdelning, till 80,75 SEK per aktie.
– Småbolagsindex CSX och Stockholmsbörsens index OMXS steg med 23,0 respektive 23,3%.
– Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 13,3%.
– Substansvärdet den 21/9 var 89 SEK och börskursen 81 SEK.
– Utdelningsförslag 8,00 (3,75) SEK per aktie. Förslaget ska ses mot bakgrund av det goda resultatet samt kontantbud på två innehav.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Axis, Peab, Nefab och Intrum Justitia
Negativa: Nolato

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: Telelogic, Securitas Systems, Nocom, Nefab, och NCC
Minskat: Kinnevik, Trelleborg, Peab, Axis och New Wave

Årsstämma hålls den 21 november 2007 i Stockholm.


wkr0044.pdf wkr0044.pdf