Svolders substansvärde 2008-11-28

Svolders substansvärde ökade med 3 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 28 november var 41 kr per aktie.
Detta var 3 kronor högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 38 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 48 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 37,90 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf