Svolders substansvärde 2023-07-14: 55 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 55 SEK per aktie denna vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 58,55 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 85,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 53 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-07-14: 55 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-07-14: 55 SEK per aktie