Svolders substansvärde 2023-11-03: 47 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 74,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 58 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-11-03: 47 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-11-03: 47 SEK per aktie