Svolder: Rättelse av pressmeddelande avseende Svolders bokslutskommuniké.

Rättelsen avser punkten värdering av Svolders A-aktie.

– På balansdagen 2017-08-31 handlades A-aktien med en premie om 15,6 procent.

Pressmeddelandet har därefter ändrats. 


Release Release