Svolder har avyttrat aktier i Lime Technologies AB

Svolder AB (publ) har per den 23 april 2020 avyttrat 50 000 aktier i Lime Technologies AB (publ).

Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 620 000 aktier. Detta motsvarar 4,7 procent av aktiekapitalet och rösterna i Lime Technologies AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat aktier i Lime Technologies AB Svolder har avyttrat aktier i Lime Technologies AB