Flaggningsmeddelande Nolato

Svolder AB (publ) har den 10 december 2010 köpt 13 429 B-aktier i Nolato AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 325 429 B-aktier, vilket utgör 5,04 procent av aktiekapitalet och 2,59 procent av rösterna i Nolato AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf