INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2006

Delårsrapport II, 6 månader 2005/2006: 21 mars Delårsrapport III, 9 månader 2005/2006: 15 juni Bokslutskommuniké, 12 månader 2005/2006: 21 september Ordinarie bolagsstämma, 2005/2006: 22 november Delårsrapport I, 3 mån 2006/2007: 12 december Stockholm den 19 december 2005 SVOLDER AB (publ)


wkr0007.pdf wkr0007.pdf