Svolders substansvärde 2014-05-16: 103 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 94,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent


Release Release