Svolder har förvärvat aktier i Profoto Holding AB

Svolder AB (publ) har per den 15 september 2022 förvärvat aktier i Profoto Holding AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 2 100 000 aktier. Detta motsvarar 5,3 procent av aktiekapitalet och rösterna i Profoto Holding AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Profoto Holding AB Svolder har förvärvat aktier i Profoto Holding AB