Svolders substansvärde 2011-12-02: 57 SEK/aktie (exkl. utdelning om 3,30 SEK)

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 3,30 SEK/aktie som avskiljdes den 23 november 2011.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, minskat med 29 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 16 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf