SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-01-05: 185 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med knappt en halv procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 193,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 226,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 22 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release