Svolders substansvärde 2012-08-10: 66 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 66 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


Release Release