Svolders bokslutskommuniké 1998/99

Svolders bokslutskommuniké 1998/99 * Svolders substansvärde per den 31 augusti 1999 var 948 MSEK, motsvarande 148 SEK/aktie. Substansvärdet den 17 september uppgick till 149 SEK/aktie. * Under verksamhetsåret ökade substansvärdet, inklusive lämnad utdelning, med 8,7 procent. Bolagets jämförelseindex CSX steg under motsvarande tidsperiod med ca 8,2% inkl beräknad utdelning. * Bolagets B-aktie betalades på balansdagen senast till 126 SEK, vilket ger ett totalt börsvärde om 806 MSEK Börsvärdet, inkl lämnad utdelning, sjönk under verksamhetsåret med 7,2 procent. Substansvärderabattan var på balansdagen 15 procent. * Under period 4 ökade substansvärdet 5,5 procent, medan CSX steg 1,1 procent. Börskursen föll samtidigt med 6,0 procent * Verksamhetsårets resultat efter skatt var 38 (144) MSEK. Vinsten per aktie var därmed 5,90 (22,55) SEK. Realisationsvinster netto var 20 (139)MSEK. Portföljens marknads-värde översteg bokfört värde med 87 (45)MSEK. * Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 8,50 (8,50)SEK/aktie. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/09/21/19990921BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/09/21/19990921BIT00560/bit0002.pdf Hela rapporten


bit0002.pdf bit0002.pdf