Svolders substansvärde 2012-06-08: 64 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 3 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 55,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


Release Release