Svolders substansvärde 2013-03-15: 76 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 76 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 21 procent.


Release Release