Svolders substansvärde 2024-01-05: 52 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde minskat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 3 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,75 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 91,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 74 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-01-05: 52 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-01-05: 52 SEK per aktie