Svolders substansvärde 2008-08-15

Svolders substansvärde fredagen den 15 augusti var 72 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 59,00 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf