SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-07-03: 114 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 102,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release