Substansvärde 2009-06-26: 53 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 53 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 41 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf