SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-02-05: 122 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 109,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent


Release Release