Svolders substansvärde 2009-04-09

Svolders substansvärde var oförändrat 44 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde torsdagen den 9 april var 44 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 11 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 34,70 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 22 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf