Svolders substansvärde 2024-01-19: 52 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2024 har Svolders substansvärde minskat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,30 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 78,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 51 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2024-01-19: 52 SEK per aktie Svolders substansvärde 2024-01-19: 52 SEK per aktie